Vergi İndirimi

Eklenme Tarihi :19.02.2014
           Okunma Sayısı :4847

                   VERGİ İNDİRİMİ (ENGELLİİNDİRİMİ)

 

KimlerVergi İndiriminden Yararlanabilir?

·        Ücretli çalışan engelliler

·        Serbest meslek erbabı olan engelliler

·        Basit usulde vergilendirilen engelliler

·        Ailesinde bakmakla yükümlü engellibulunan;

-         Ücretli çalışan hizmet erbabı (SSK’lıişçiler veya Emekli Sandığına bağlı memurlar)

-         Serbest meslek kazancı elde edenler(BAĞ-KUR’a kayıtlılar)

Not: Bakmakla yükümlüolunan kişi engellinin anne, baba, eş ve çocuklarıdır.

 

Vergiİndirimi Nasıl Uygulanır?

Vergi indirimitutarları her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenmektedir. Belirlenenbu tutarlar engelli veya yakınlarının gelir vergilerinden indirilmektedir.

2014 yılı gelir vergisiindirimi tutarları:

-         Çalışma gücü kaybı oranı %40 - %59arasında olan 3. derecedeki engellilere 190 TL

-         Çalışma gücü kaybı oranı %60 - %79arasında olan 2. derecedeki engellilere 410 TL

-         Çalışma gücü kaybı oranı %80 ve üzeriolan 1. Derecedeki engellilere 800 TL

Bu tutarlar,engelliücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylıkgelir vergisi matrahından indirilir. Engellilik indirimlerine göre 2013 yılıOcak ayında asgari ücret tutarı üzerinden ücret alan ücretlilerin yararlanacağıGelir Vergisi avantajları şöyledir.

EngellilikDerecesi Vergi avantajı

1. Derece Engellilerİçin (Çalışma gücünün asgari %80’ini kaybetmiş olanlar) 120,00 TL

2. Derece Engellilerİçin (Çalışma gücünün asgari %60’ını kaybetmiş olanlar) 60,00 TL

3. Derece Engellilerİçin (Çalışma gücünün asgari %40’ını kaybetmiş olanlar) 28,50 TL

Not: Vergi avantajıhesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.

Serbest Meslekfaaliyetinde bulunan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli bulunanserbest meslek erbabının ve basit usulde vergilendirilenlerin beyan edilecekyıllık gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarakhesaplanarak) indirilir.

 

 

 

 

 

Engellilikİndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen engelliler aşağıdakibelgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne,Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Defterdarlıklara bağlı GelirMüdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi DairesiMüdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde iseMalmüdürlüklerine bir dilekçeile başvuracaklardır.

 

1.     EngelliHizmet Erbabı İçin:

 

- Çalıştığı işyerinden alınacak çalıştığına dair işverentarafından imzalanıp kaşelenmiş yazı (EK: 2)

- T.C. Kimlik Numarası

- İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporu olanlar içinrapor aslı veya noter tasdikli örneği

- Müracaat formu - Dilekçe (EK: 1)

 

2.     HizmetErbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişilerin Müracaatlarında;

 

-         Çalıştığı işyerinden alınacakçalıştığına dair işveren tarafındanimzalanıp kaşelenmiş yazı (EK:2)

-         Müracaat formu - Dilekçe (EK:1)

-         Bakmakla yükümlü kişinin T.C. KimlikNumarası

-         Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge

-         İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık KuruluRaporu olanlar için raporaslı veya noter tasdikli örneği

 

3.     EngelliSerbest Meslek Erbabı İçin:

 

-         Müracaat formu - Dilekçe (EK: 3)

-         Vergi kimlik numarasını gösteren belge(Vergi levhasının fotokopisi)

-         T.C. Kimlik Numarası

-         İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık KuruluRaporu olanlar için raporaslı yada noter tasdikli örneği

 

4.     SerbestMeslek Erbabının Bakmakla Yükümlü Olduğu Engelli Kişiler İçin:

 

-         Müracaat formu - Dilekçe (EK: 3)

-         Vergi kimlik numarasını gösteren belge(Vergi levhasının fotokopisi)

-         Bakmakla yükümlü kişinin ve engellikişilerin T.C. Kimlik Numarası

-         Bakmakla yükümlü olduğuna dair belge

-         İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık Kurulu Raporuolanlar için rapor aslı yada noter tasdikli örneği

 

5.     Engellilikİndiriminden Yararlanma Hakkına Sahip Basit Usulde Vergilendirilen Engellilerİçin:

 

-         Müracaat formu - Dilekçe (EK: 4)

-         Vergi kimlik numarasını gösteren belge(Vergi levhasının fotokopisi)

-         T.C. Kimlik Numarası.

-         İlgili yönetmeliğe uygun Sağlık KuruluRaporu olanlar için rapor aslı veya noter tasdikli örneği

 

KAYNAK: http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2013_engellilervergirehberi.pdf

 
 
 
 
     
     
     
     
Yorumlar
   
Bu habere eklenmiş yorum bulunamadı 
 
Yorumlar Yaz  
   
Adınız Soyadınız
Yorumunuz