Malulen Emeklilik.

Eklenme Tarihi :19.02.2014
           Okunma Sayısı :4519

Malulen Emeklilik

Kimler Malul Sayılır?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanununa göre;

   4/a ‘lı (SSK) ve 4/b‘li (BAĞKUR) çalışan sigortalıların çalışma gücünün bir iş kazası veya meslekhastalığı sonrasında meslekte kazanma gücünün en az %60 ‘ını kaybettiği KurumSağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malul sayılır. Fakat;

   Sağlık Kurumlarından(Hastanelerden) alınan rapor kanunlara göre malul sayılmak için yeterlideğildir. Malul sayılabilmek için, Kurum Sağlık Kurulunca (SGK) çalışma gücününveya meslek gücünün en az %60 ‘ını kaybettiğini tespit edilmesi gerekir.

 

Malullük Aylığı Bağlanmasının Şartları Nelerdir?

-            En az 10 yıldır sigortalı olması ve toplam1800 pirim günü olması ve sürekli başkasının bakımına muhtaç derecede malulise; sadece 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları pirimi bildirmişolması,

-            Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığıişten ayrılması, kendi işyeri ise kapatması, devretmesi, iş faaliyetlerine sonvermesi, görevinden ayrılması,

-            Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adınave hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kurumagenel sağlık sigortası primi dâhil, pirim ve pirime ilişkin borcu olmaması

-            Kuruma yazılı dilekçe ile başvurmasıGEREKMEKTEDİR.

 

Malullük Aylığı İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?

   Sigortalı veyasigortalının işvereni, maluliyet durumunun tespiti için sigortalının bağlı bulunduğusosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne yada sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak  başvurmalıdır.

   Kişi yazılı olarakbaşvurunun ardından yetkili sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınasevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesisonucu Kurum Sağlık Kurulu, sigortalının maluliyet şartlarına uyup uymadığınakara vermektedir.

 

Malullüğe Başvurmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

   4/a ‘lılar ve 4/b‘liler için;

-         1adet fotoğraf

-         TahsisTalep ve Beyan Taahhüt Belgesi

-         Sigortalıİşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde taleptebulunanlar için)

-         Ayrıca4/b ‘liler için ‘’Sigortalılık Belgesi (oda kaydı, dernek ve vergi olansigortalılar için İ.B. formu)’’ GEREKEBİLİR.

 

 

 

 

 
 
 
 
     
     
     
     
Yorumlar
   
Bu habere eklenmiş yorum bulunamadı 
 
Yorumlar Yaz  
   
Adınız Soyadınız
Yorumunuz