ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE DESTEĞİ

Eklenme Tarihi :28.03.2014
           Okunma Sayısı :5443

    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen çalışmalar sonunda kendi işini kurmak isteyen engelliler için yeni bir fırsat sunuluyor.
Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler
    Girişimcilik eğitim programından sertifika almış veya iş kuracağı alanda mesleki eğitim sertifikasına sahip engellilerden kendi işini kurmak isteyenlerin hazırlayacakları projede, Komisyon değerlendirmesi sonrasında aşağıdaki maliyetler uygun bulunabilecektir:
a) Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar gibi masraflar için en fazla 2.000 TL. 
b) İşletme gideri desteği: Kurulan işletmeye 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma) en fazla % 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 4.000 TL. 
c) Kuruluş desteği: İşletmenin kuruluşundan itibaren 12 ay boyunca fatura karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, sarf malzemesi, ofis malzemesi gibi maliyetler için en fazla 20.000 TL.
    Hazırlanacak proje belgeleri arasında, teklif sahibinin kendisine ait veya başka kişi veya kurumlardan aldığı maddi ve gayri maddi desteklere ilişkin bilgi ve belgelere de yer verilmesi gereklidir. 
    Destek verilen proje kapsamında kurulan işletmenin kuruluş tarihinden itibaren en az 2 yıl fiili olarak faaliyetine devam etmesi şart olup aksi durumun tespiti halinde kuruluş desteği olarak yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınacaktır.
AYRICA,
Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine ilişkin projelere
Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projelere
Engellilerin İstihdam Edilebilirliklerini Artırmayı Amaçlayan Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Projelerine
de Finansal destek sunulabilecek.
BAŞVURU TARİHİ VE YERİ
    “www.iskur.gov.tr” adresinde bulunan “Başvuru Rehberi”nde belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanacak projelerin 31 Mart 2014 tarihi akşamına kadar bütün illerde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine elden veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir.
    Bu tarihten sonra teslim edilen ve postaya verilmesine rağmen belirtilen tarihten sonra başvuru yerine ulaşan başvurular ile rehberde belirtilen teslim yerinden başka yere teslim edilen teklifler değerlendirilmeye alınmaz ve iade edilir.
    Başvurular, kapalı (mühürlü) zarfla iadeli taahhütlü posta ile gönderilmeli veya elden teslim edilmelidir. Başvurular, A4 boyutunda bir (1) asıl ve yedi (7) kopya matbu olarak ve ayrıca elektronik formatta (8 adet CD) sunulmalıdır. Elektronik format, matbu olan format ile bire bir aynı içeriğe sahip olmalıdır.
Ayrıntılı Bilgi için: 
Türkiye İş Kurumu Aktif İşgücü Hizmetleri Dairesi Başkanlığı (aktif@iskur.gov.tr) 
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri www.iskur.gov.tr,
444 75 87
BAŞVURU REHBERİ : 
http://www.iskur.gov.tr/Portals/0/DuyuruEkleri/engellilere_yonelik_proje_destegi_basvuru_rehberi.pdf

 
 
 
 
     
     
     
     
Yorumlar
   
Bu habere eklenmiş yorum bulunamadı 
 
Yorumlar Yaz  
   
Adınız Soyadınız
Yorumunuz